459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Nenávist, závist

Popis nenávisti

Strach či hněv můžeme každý občas zažít. Nenávist je však emoce, kterou bychom neměli kultivovat proti nikomu, protože ať nám provedl cokoliv, budeme to my, koho závist a nenávist postupně zničí.

Příčiny

  • silné ublížení, křivda
  • strach nás může dohnat až k závisti a nenávisti

Možné následky a komplikace tohoto postoje

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba


Pravda o přírodních přípravcích


Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix.
 

(Informační zdroje stránky)